Cho m gam hỗn hợp A gồm: KClO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp A gồm: KClO3, Fe(NO3)2, Al vào trong bình chân không rồi nung nóng. Ta thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối với H2 là 19,5 và hỗn hợp chất rắn R. Cho R vào bình chứa 220 ml dung dịch H2SO4 4,4M (vừa đủ) đặc nóng, sau phản ứng thu được 6,72 lít hỗn hợp khí Y gồm 2 khí có tỷ khối với H2 bằng 137/6; thêm tiếp NaOH dư vào bình, sau phản ứng thu được 26,2 gam kết tủa (không chứa Fe(OH)2). Biết KClO3, Fe(NO3)2 bị nhiệt phân hết. Tính m. kuroro3575 trả lời 27.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP