Cho các phát biểu sau: a Dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch trong nước không làm đổi màu quỳ tím. (b) Tạo kết tủa trắng khi phản ứng với dung dịch brom. (c) Nguyên tử H (trong vòng) dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của benzen. (d) Để điều chế từ benzen cần ít nhất 3 phản ứng. Số phát biểu đúng cho cả phenol và anilin là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, tính axit của phenol hoặc tính bazơ của anilin đều rất yếu. (b) Đúng (c) Đúng, thế ngay trong dung dịch, điều kiện thường và ở 3 vị trí. (d) Đúng C6H6 —> C6H5Br —> C6H5ONa —> C6H5OH C6H6 —> C6H5NO2 —> C6H5NH3Cl —> C6H5NH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP