Hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi m gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,96 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được 0,195 mol CO2. Phần trăm số mol C2H5OH trong hỗn hợp là A. 60%. B. 50%. C. 70%. D. 25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nO2 = 0,03 Do nO2 > 1,5nCO2 nên hiđrocacbon là ankan —> nH2O = nX + nCO2 = 0,225 Bảo toàn O —> nAncol = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,015 —> %nC2H5OH = 0,015/0,03 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP