Cho 33 57 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 33,57 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 33,57 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 16,8 gam NaOH. Sục 0,48 mol khí CO2 vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y vào 200 ml dung dịch HCl 1,2M và NaHSO4 0,9M thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là. A. 7,168 lít. B. 7,392 lít. C. 8,064 lít. D. 7,840 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa = nNaOH = 0,42 Đặt nBa = a và nO = b —> 137a + 16b + 0,42.23 = 33,57 Bảo toàn electron: 2a + 0,42.1 = 2b + 0,15.2 —> a = 0,15 và b = 0,21 nOH- = 2a + 0,42 = 0,72 nCO2 = 0,48 —> nCO32- = 0,24 và nHCO3- = 0,24 —> Kết tủa là BaCO3 (0,15). Dung dịch Y chứa Na+ (0,42), CO32- (0,09) và HCO3- (0,24) Cho từ từ Y vào nHCl = 0,24 và nNaHSO4 = 0,18 —> nH+ = 0,42 nCO32- phản ứng = 0,09k nHCO3- phản ứng = 0,24k —> nH+ = 0,09k.2 + 0,24k = 0,42 —> k = 1 —> nCO2 = 0,09k + 0,24k = 0,33 —> V = 7,392 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP