Dung dịch Z gồm Na2CO3 0 4M KHCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch Z gồm Na2C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch Z gồm Na2CO3 0,4M, KHCO3 xM. Thêm từ từ 0,5 lit dung dịch Z vào 500ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được khí và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y sau phản ứng hoàn toàn thu được 78,8g kết tủa. Giá trị x là: A. 1,2. B. 1,6. C. 0,8. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nNa2CO3 = 0,2 và nKHCO3 = 0,5x nNa2CO3 phản ứng = 0,2k và nKHCO3 phản ứng = 0,5kx —> nH+ = 0,2k.2 + 0,5kx = 0,5 (1) nBaCO3 = 0,4, bảo toàn C: nCO2 = 0,2k + 0,5kx = 0,2 + 0,5x – 0,4 (2) (1) / (2) —> x = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP