Cho từ từ đến dư dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch NaAlO2 a mol/lít và NaOH b mol/lít. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số mol Al(OH)3 tạo ra và số mol HCl được mô tả nhưhình vẽ sau: Tỉ lệ a : b gần nhất với: A. 1,75. B. 1,32. C. 1,48. D. 0,64.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAlO2- = 0,1a, nOH- = 0,1b nH+ = x = 0,1b + 0,09 nH+ = 0,4 = 0,1b + 0,1a nH+ = 3,4x = 0,1b + 4.0,1a – 3.0,09 —> a = 2,4; b = 1,6; x = 0,25 —> a : b = 1,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP