Đốt cháy hoàn toàn 9 44 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 9...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic X không no đơn chức có 1 liên kết đôi (C=C) và một ancol đơn chức Y đã thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, tiến hành este hóa 9,44 gam hỗn hợp E trong điều kiện thích hợp với hiệu suất bằng 60% thì thu được m gam este F. Giá trị của m là A. 6,0 gam. B. 13,33 gam. C. 4,8 gam. D. 8,0 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,4 Axit có 2 liên kết π nên ancol no, mạch hở và nX = nY = a —> nO(E) = 3a mE = 0,4.12 + 0,4.2 + 16.3a = 9,44 —> a = 0,08 —> mEste = (9,44 – 0,08.18).60% = 4,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP