Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14 gam hỗn hợp A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đtkc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là A. 33% và 67%. B. 39% và 61%. C. 60% và 40% D. 42% và 59%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nC2H5OH = u và nC6H5OH = v mA = 46u + 94v = 14 nH2 = 0,5u + 0,5v = 0,1 —> u = v = 0,1 %C2H5OH = 32,86% và %C6H5OH = 67,14%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP