Đun nóng m gam hỗn hợp gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam hỗn hợp gồm 2 este của cùng một axit và 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong dung dịch KOH (vừa đủ) thu được m gam muối. Vậy công thức của 2 ancol là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C3H5OH và C4H7OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. CH3OH và C2H5OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ = mRCOOK —> R’ = K = 39 —> C2H5- (29) và C3H7- (43) Hai ancol là C2H5OH và C3H7OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP