Đốt cháy hoàn toàn 9 84 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 9...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở) thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 13,12 B. 14,24 C. 10,48 D. 6,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
nCO2 = 0,32; nH2O = 0,44 —> Ancol no Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,38 Bảo toàn O —> nO = 0,32 —> nC = nO —> Axit và ancol đều có số C = số O —> HCOOCH3 (a mol) và CH3OH (b mol) —> nC = 2a + b = 0,32 và nH2O = 2a + 2b = 0,44 —> a = 0,1 và b = 0,12 nNaOH = 0,192 —> Chất rắn gồm HCOONa (0,1) và NaOH dư (0,092) —> m rắn = 10,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP