Hòa tan hoàn toàn 5 82 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 5,82 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào dung dịch chứa 0,06 mol FeCl3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch X và 11,52 gam rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 24 gam; thu được kết tủa Z. Nung toàn bộ Z ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được x gam rắn khan. Giá trị cua x là A. 14,80. B. 22,00. C. 15,82. D. 16,42.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCu max = 0,2.64 = 12,8 > 11,52 —> Cu2+ chưa bị khử hết. —> nCu2+ bị khử = 0,18 và nCu2+ dư = 0,02 Đặt a, b, c là số mol Mg, Al và Fe —> 24a + 27b + 56c = 5,82 Bảo toàn electron: 2a + 3b + 2c = 0,06 + 2.0,18 nNa+ = nCl- + nAlO2- —> 0,6 = 0,58 + b —> a = 0,15; b = 0,02; c = 0,03 m rắn = 40a + 160(c + 0,06)/2 + 0,02.80 = 14,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP