Một hỗn hợp gồm 3 chất thuộc dãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm 3 ch...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm 3 chất thuộc dãy đồng đẳng aren là : A(CnH2n-6 ) ; B ( Cn’H2n’-6) ; C (CmH2m-6) với n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP