Khử hoàn toàn 2 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 2,4 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 thu được 1,76 gam hai kim loại. Hòa tan kim loại đó bằng dung dịch HCl dư có 0448 lít (đktc) khí H2 thoát ra. Xác định CTHH của FexOy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCuO = a và nFexOy = b CuO + H2 —> Cu + H2O a………………….a FexOy + yH2 —> xFe + yH2O b………………………bx Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 bx…………………………..bx m oxit = 80a + (56x + 16y)b = 2,4 (1) m kim loại = 64a + 56bx = 1,76 (2) nH2 = bx = 0,02 (3) (2)(3) —> a = 0,01 và bx = 0,02 (1) —> 80a + 56bx + 16by = 2,4 Thay a và bx vào —> by = 0,03 —> bx/by = 0,02/0,03 —> x/y = 2/3 —> Fe2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP