Dung dịch A có chứa CH3COOH 0 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A có chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A có chứa CH3COOH 0,1 M và HCOOH x (M). Xác định x để hỗn hợp này có pH = 2,72. Biết K(HCOOH) = 1,8 . 10^-4 và K(CH3COOH) = 1,8 . 10^-5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 2,72 —> [H+] = 0,0019 Trong dung dịch đặt [CH3COO-] – a và [HCOO-] = b Điều kiện proton: a + b = 0,0019 K1 = 0,0019a/(0,1 – a) = 1,8.10^-5 —> a = 9,38.10^-4 và b = 9,62.10^-4 K2 = 0,0019b/(x – b) = 1,8.10^-4 —> x = 0,01

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP