Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch X chứa CuSO4 aM và NaCl 3aM bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng điện phân, tổng thể tích khí thoát ra ở hai cực là 3,584 lít (đktc). Giá trị của a là A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 = 0,4a và nNaCl = 1,2a Anot: 2Cl- —> Cl2 + 2e 1,2a…….0,6a…..1,2a Catot: Cu2+ + 2e —> Cu 0,4a…….0,8a 2H2O + 2e —> H2 + 2OH- …………0,4a……0,2a —> n khí tổng = nCl2 + nH2 = 0,8a = 0,16 —> a = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP