Xà phòng hóa hoàn toàn hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 chất béo có số mol bằng nhau bẳng dung dịch NaOH, thu được glixerol và 2 muối natri stearat và natri panmitat (biết số mol của 2 muối này cũng bằng nhau). Có bao nhiêu trường hợp X thỏa mãn : A. 4 B. 5 C. 7 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Natri stearat và natri panmitat lần lượt là ACOONa và BCOONa. Hai muối này có số mol bằng nhau, tạo ra từ 2 chất béo có số mol bằng nhau nên số lần xuất hiện của mỗi gốc trong chất béo là như nhau. Vậy mỗi gốc xuất hiện 3 lần. Các cặp X thỏa mãn: AAA và BBB AAB và ABB ABA và ABB ABA và BAB AAB và BAB

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP