Đốt cháy hoàn toàn 5 16 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở bằng một lượng khí O2 (vừa đủ) thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc. Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là: A. 7,32. B. 6,46 C. 7,48 D. 6,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol CO2, H2O —> a + b = 0,58 nO(X) = nX = b – a —> mX = 12a + 2b + 16(b – a) = 5,16 —> a = 0,24 và b = 0,34 nCaCO3 = nCO2 = 0,24 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -7,32 —> Giảm 7,32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP