Hỗn hợp X chứa một axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một axit đơn chức và một este hai chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 18,76 gam X bằng lượng O2 vừa đủ, sản phẩm cháy thu được có tổng số mol CO2 và H2O là 1,04 mol. Biết rằng phần trăm khối lượng của oxi có trong X là 58,00%. Phần trăm khối lượng của axit trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 25. B. 28. C. 45. D. 50.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành HCOOH (a), C4H6O4 (b) và CH2 (c) mX = 46a + 118b + 14c = 18,76 nO = 2a + 4b = 18,76.58%/16 nCO2 + nH2O = (a + 4b + c) + (a + 3b + c) = 1,04 —> a = 0,1; b = 0,12; c = 0 —> %HCOOH = 24,52%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP