Cho các chất sau: H2SO4 đặc CuSO4 khan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: H2SO4 đặc, CuSO4 khan, CaO, P2O5, Na. Có bao nhiêu chất có thể làm khô khí NH3? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chỉ có CaO làm khô NH3. Các chất khác có hút ẩm nhưng lại tác dụng với NH3 hoặc sinh tạp chất khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP