Một bình kín chỉ chứa các chất sau:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một bình kín chỉ chứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là A. 92,0. B. 91,8. C. 75,9. D. 76,1. lbthangtc trả lời 13.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA / nX = MX / MA → nA = 1,55 mol và nX = 0,9 → nH2 pư = 0,65 (A là hỗn hợp ban đầu) Đặt a, b, c lần lượt là số mol C2H2 dư, C4H4 dư và but-1-in → nAgNO3 = 2a + b + c = 0,7 Và a + b + c = nX – nY = 0,45 Bảo toàn liên kết π: nπ(A) = nH2 pư + nπ(X) → 0,5.2 + 0,4.3 = 0,65 + 2a + 3b + 2c + 0,55 → a = 0,25, b = 0,1 và c = 0,1 → C2Ag2 (0,25 mol), C4H3Ag (0,1 mol) và C4H5Ag ( 0,1 mol) → m = 92 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP