Hỗn hợp E gồm các este đều có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm các es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm các este đều có công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen. Cho 0,08 mol hỗn hợp E lác dụng vừa đủ với dung dịch KOH đun nóng. Sau phán ứng, thu được dung dịch X và 3,18 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu được 0,448 lít H2 ở đktc. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 13,70. B. 11,78. C 12,18. D. 11,46.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = 2nH2 = 0,04 —> E gồm các este của ancol (0,04) và các este của phenol (0,08 – 0,04 = 0,04) —> nH2O = nEste của phenol = 0,04 nKOH = nEste của ancol + 2nEste của phenol = 0,12 Bảo toàn khối lượng: mE + mKOH = m muối + mAncol + mH2O —> m muối = 13,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP