Đun nóng 22 12 gam thuốc tím KMnO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 22,12 gam t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 22,12 gam thuốc tím KMnO4 thu được 21,16 gam hỗn hợp rắn. a, Tính thể tích oxi thu được ở đktc. b, Tính phần trăm khối lượng thuốc tím đã bị nhiệt phân. c, Để thu được lượng oxi như trên phải nhiệt phân bao nhiêu gam HgO. Hiệu suất phản ứng 80%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP