Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen but-1-in buten và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm vinyla...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen; but-1-in; buten và H2. Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam X cần dùng 1,63 mol O2. Mặt khác nung nóng 15,48 gam X có mặt Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y gồm các hiđrocacbon. Dẫn toàn bộ Y lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu được m gam kết tủa; bình (2) đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng 5,0 gam; đồng thời lượng Br2 phản ứng là 17,6 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 1,568 lít (đktc). Giá trị của m là A. 19,26 B. 18,42 C. 20,36 D. 17,84

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C (a) và H (b) —> 12a + b = 15,48 Bảo toàn electron: 4a + b = 1,63.4 —> a = 1,12 và b = 2,04 Khí bị Br2 hấp thụ là CH2=CH-CH=CH2 (u) và CH2=CH-CH2-CH3 (v) —> 54u + 56v = 5 và nBr2 = 2u + v = 0,11 —> u = 0,02 và v = 0,07 Khí thoát ra khỏi bình Br2 là C4H10 (0,07) Y chứa CH≡C-CH=CH2 (a), CH≡C-CH2-CH3 (b), CH2=CH-CH=CH2 (0,02), CH2=CH-CH2-CH3 (0,07) và C4H10 (0,07) mY = 52a + 54b + 5 + 0,07.58 = 15,48 nC = 4a + 4b + 4(0,02 + 0,07 + 0,07) = 1,12 —> a = 0,03 và b = 0,09 —> m↓ = mC4H3Ag + mC4H5Ag = 19,26

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP