Hòa tan hoàn toàn 17 28 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 17...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 17,28 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch Y chứa 0,30 mol HCl và 0,12 mol H2SO4. Kết thúc phản ứng thu được 1,568 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 10, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí và dung dịch T chỉ chứa muối. Cô cạn dung dịch T thu được m gam muối khan. Giá trị m gần nhất với: A. 34,65 gam B. 38,57 gam C. 30,69 gam D. 35,35 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm NO (0,045) và H2 (0,025) Bảo toàn N —> nNO3- (X) = 0,045 nH+ = 0,3 + 0,12.2 = 4nNO + 2nH2 + 2nO —> nO = 0,155 —> m muối = (mX – mNO3- – mO) + mCl- + mSO42- = 34,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP