Hỗn hợp X gồm axit stearic axit panmitic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit stearic, axit panmitic, tristearin và tripanmitin. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 7,2 gam NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần dùng 4,61 mol O2, thu được x mol hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị của x là A. 6,36. B. 6,18. C. 6,40. D. 6,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm axit (u mol) và trieste (v mol) nX = u + v = 0,1 nNaOH = u + 3v = 0,18 —> u = 0,06 và v = 0,04 Đốt X —> nCO2 = a và nH2O = b Bảo toàn O: 2a + b = 2u + 6v + 4,61.2 Các axit có k = 1, các trieste có k = 3 nên: a – b = 2v —> a = 3,22 và b = 3,14 —> x = a + b = 6,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP