Hòa tan hoàn toàn 16 gam một oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 16 gam một oxit bazo bằng lượng vừa đủ 200 gam dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 9,8%. Xác định CTHH của oxit trên

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 200.9,8%/98 = 0,2 Oxit bazơ là RxOy. 2RxOy + 2yH2SO4 —> xR2(SO4)2y/x + 2yH2O 0,2/y……………0,2 —> M oxit = Rx + 16y = 16y/0,2 —> R = 64y/x —> y/x = 1 và R = 64 là nghiệm phù hợp R là Cu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP