Cho m gam bột Fe vào 100ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Fe vào 100ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 4M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 3 muối (trong đó có một muối của Fe) và 32,4 g chất rắn. Khối lượng m gam bột Fe là: A. 16,8 B. 11,2 C. 22,4 D. 5,6 đại học trả lời 29.07.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch chứa 3 muối nhưng chỉ có 1 muối của Fe gồm Fe(NO3)3; AgNO3; Cu(NO3)2 —> Fe chỉ phản ứng với AgNO3 và AgNO3 vẫn còn dư. Chất rắn sau phản ứng chỉ có Ag —> nAg = 0,3 Fe + 3AgNO3 —> Fe(NO3)3 + 3Ag 0,1……………………………………0,3 —> m = 5,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP