Nguyên tố X có cấu hình electron hoá...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố X có cấu h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố X có cấu hình electron hoá trị là 4s1. Số hiệu nguyên tử có thể có của X là : A. 19 B. 24 C. 29 D. 19, 24 hoặc 29

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chọn D. Z = 19: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Z = 24: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 Z = 29: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP