Cho các nhận định sau a Axit HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau (a) Axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 rắn tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. (b) Các chất Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính lưỡng tính. (c) Fe và Cr tác dụng với dung dịch HCl loãng, đun nóng (dùng dư) theo cùng tỉ lệ mol. (d) Hỗn hợp gồm Cu và FeCl3 có tỉ lệ mol 1 : 1 tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư. (e) Các kim loại có nguyên tử khối lớn hơn nước thì nặng hơn nước. (g) NaHCO3 được dùng trong y học, chế tạo nước giải khát. Số nhận định đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng: NaNO3 + H2SO4 —> NaHSO4 + HNO3, trong đó HNO3 sinh ra ở dạng hơi, cần ngưng tụ bằng nước đá. (b) Đúng (c) Đúng, do tạo sản phẩm có cùng số oxi hóa là FeCl2 và CrCl2. (d) Sai, với tỉ lệ 1 : 1 thì Cu không tan hết: Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2 (e) Sai, kim loại nặng hay nhẹ phụ thuộc khối lượng riêng, không phụ thuộc nguyên tử khối. (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP