Nung 17 44 gam Cu và Fe trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 17,44 gam Cu và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 17,44 gam Cu và Fe trong oxi thu được 24,32 gam hỗn hợp X, hòa tan X vào H2SO4 lãng, dư thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với NaOH thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2- = (24,32 – 17,44)/16 = 0,43 Bảo toàn điện tích —> nOH- = 2nO2- = 0,86 —> m↓ = m kim loại + mOH- = 17,44 + 0,86.17 = 32,06 Chú ý: Chép đủ A. B. C. D đối với bài trắc nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP