Hoà tan hoàn toàn một lượng Fe trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn một lượng Fe trong 500 ml dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chứa 2 chất tan. Cho dung dịch X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 144,5g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là A. 0,6M. B. 1,6M. C. 0,8M. D. 1,2M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,35 X gồm FeCl2 (0,35) và HCl (x) —> nAgCl = x + 0,7 và nNO = nH+/4 = 0,25x Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0,35 – 0,75x —> m↓ = 143,5(x + 0,7) + 108(0,35 – 0,75x) = 144,5 —> x = 0,1 —> nHCl = x + 0,7 = 0,8 —> CM = 1,6M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP