Cho các thí nghiệm sau: 1 Đốt cháy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) Đốt cháy Si trong oxi dư (2) Cho Si vào xút loãng dư, nhiệt độ (3) Cho miếng nhôm vào axit nitric đặc nguội sau đó cho vào dung dịch axit clohidric loãng. (4) Cho khí nitơ vào bình thủy tinh chứa khí oxi đun nóng dưới đèn cồn. (5) Cho miếng nhôm vào dung dịch magie nitrat. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Si + O2 —> SiO2 (2) Si + H2O + NaOH —> Na2SiO3 + H2 (3) Không phản ứng, Al đã bị thụ động hóa thì không tan trong HCl. (4) Không phản ứng. (5) Không phản ứng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP