E là hợp chất hữu cơ có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là hợp chất hữu cơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là hợp chất hữu cơ, có công thức phân tử là C9H16O4. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được axit cacboxylic X và 2 ancol Y và Z. Biết Y và Z đều có khả năng tách nước tạo anken. Số cacbon của Y gấp 2 lần số cacbon của Z. Axit cacboxylic X là A. axit axetic B. axit malonic C. axit oxalic D. axit fomic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y, Z tách H2O tạo anken nên ít nhất 2C, số C của Y gấp 2 lần Z nên Z là C2H5OH và Y là C4H9OH —> E là C2H5-OOC-CH2-COO-C4H9 —> X là CH2(COOH)2: axit malonic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP