X Y là 2 halogen ở 2 chu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là 2 halogen ở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp. Hòa tan 19,38 gam hỗn hợp NaX và NaY vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 39,78 gam kết tủa. Xác định tên của X, Y và phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trường hợp tạo 2 kết tủa, đặt halogen chung là R NaR + AgNO3 —> AgR + NaNO3 —> nNaR = (39,78 – 19,38) / (108 – 23) = 0,24 —> M = R + 23 = 19,38/0,24 —> R = 57,75 —> X là Cl (35,5) và Y là Br (80) Muối gồm NaCl (x) và NaBr (y) —> 58,5x + 103y = 19,38 m↓ = 143,5x + 188y = 39,78 —> x = y = 0,12 —> %NaCl = 36,22% và %NaBr = 63,78% Trường hợp kết tủa chỉ có 1 chất —> NaF và NaCl, kết tủa là AgCl. Em tự tính TH này, ra nghiệm âm thì loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP