Cho 0 065 mol hỗn hợp E chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,065 mol hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,065 mol hỗn hợp E chứa 2 peptit mạch hở gồm pentapeptit X (x mol) và hexapeptit Y (y mol) đều được tạo bởi Glyxin, Alanin và Valin. Đốt cháy hoàn toàn x mol X cũng như y mol Y đều thu được số mol CO2 như nhau. Đun nóng 0,065 mol E cần dùng 355 ml KOH 1M thu được hỗn hợp Z gồm các muối. Phần trăm khối lượng muối của Glyxin trong hỗn hợp Z là A. 15,36% B. 14,96% C. 29,54% D. 28,78%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nE = x + y = 0,065 nKOH = 5x + 6y = 0,355 —> x = 0,035 và y = 0,03 Số C của X, Y là n và m —> 0,035n = 0,03m —> 7n = 6m Các peptit đều tạo bởi Gly, Ala, Val nên n = 18 và m = 21 là nghiệm phù hợp. X là (Gly)(Ala)2(Val)2 Y là (Gly)(Ala)3(Val)2 —> Z gồm GlyK (0,065), AlaK (0,16) và ValK (0,13) —> %GlyK = 15,36%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP