Hòa tan 2 88 gam MSO4 vào nước...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 2,88 gam MSO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 2,88 gam MSO4 vào nước được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (có điện cực trơ) trong thời gian t giây thi được m gam kim loại và anot thoát ra 0,007 mol khí. Nếu thời gian điện phân 2t giây thi được kim loại và tổng số mol khí (ở 2 bên cực) là 0,024 mol. Giá trị m là A. 0,784 B. 0,896 C. 0,910 D. 1,152

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong t giây, tại anot: nO2 = 0,007 —> Trong 2t giây, tại anot: nO2 = 0,014 —> nH2 = 0,024 – 0,014 = 0,01 Bảo toàn electron: 2nM + 2nH2 = 4nO2 —> nM = 0,018 —> M + 96 = 2,88/0,018 —> M = 64: Cu Trong t giây: nCu = 2nO2 = 0,014 —> mCu = 0,896 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP