Đốt cháy hoàn toàn 0 88 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam một ankan X thu được 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH = 2nH2O = 0,16 —> nC = (mX – mH)/12 = 0,06 —> C : H = 0,06 : 0,16 = 3 : 8 —> X là C3H8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP