Hỗn hợp E chứa hai este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa hai este đều mạch hở và không phân nhánh (mỗi phân tử este có số liên kết π không quá 5). Đun nóng hoàn toàn E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol X duy nhất và hỗn hợp rắn khan. Đun nóng toàn bộ X với H2SO4 đặc thu được anken Y có tỉ khối so với X là 0,7. Đốt cháy toàn bộ rắn khan cần dùng 0,51 mol O2, thu được CO2; 1,08 gam H2O và 38,16 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ là A. 36,94% B. 55,41% C. 28,45% D. 42,68%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MY/MX = (MX – 18)/MX = 0,7 —> MX = 60: X là C3H7OH nNa2CO3 = 0,36 —> nNaOH = 0,72 —> nNaOH dư = 0,12 nH2O = 0,06, bảo toàn H —> Muối không có H Các este đều có số liên kết Pi ≤ 5 nên muối gồm (COONa)2 (a mol) và C2(COONa)2 (b mol) nNaOH phản ứng = 2a + 2b = 0,6 nO2 = 0,5a + 2,5b = 0,51 —> a = 0,12 và b = 0,18 E gồm (COOC3H7)2 (0,12) và C2(COOC3H7)2 (0,18) —> %(COOC3H7)2 = 36,94%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP