Cho 0 92 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,92 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,92 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 5,64 gam kết tủa. Vậy phần trăm theo khối lượng của C2H2 và CH3CHO trong hỗn hợp X lần lượt là A. 28,26% và 71,74%. B. 26,74% và 73,26%. C. 25,73% và 74,27%. D. 27,95% và 72,05%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C2H2 và CH3CHO —> 26a + 44b = 0,92 Kết tủa gồm C2Ag2 (a) và Ag (2b) —> m↓ = 240a + 108.2b = 5,64 —> a = 0,01 và b = 0,015 —> %C2H2 = 28,26% và %CH3CHO = 71,74%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP