Đốt cháy hết 0 02 mol anken và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hết 0,02 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hết 0,02 mol anken và 0,03 mol ankan được H2O và 0,12 mol CO2. Công thức của chúng là A. C3H6 và C2H6. B. C2H4 và C2H6. C. C4H8 và C3H8. D. C3H6 và C3H8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt n, m là số C của anken và ankan —> nCO2 = 0,02n + 0,03m = 0,12 —> 2n + 3m = 12 Do n ≥ 2 và m ≥ 1 nên n = 3 và m = 2 là nghiệm duy nhất. Anken là C3H6 và ankan là C2H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP