Clo hóa hỗn hợp các ankan ở thể...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Clo hóa hỗn hợp các ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Clo hóa hỗn hợp các ankan ở thể khí (ở điều kiện thường) thu được tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo? A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các ankan thể khí không quá 4C. CH4 —> CH3Cl C2H6 —> C2H5Cl C3H8 —> CH3-CH2-CH2Cl và CH3-CHCl-CH3 C4H10 —> CH3-CH2-CH2-CH2Cl; CH3-CH2-CHCl-CH3, CH3-CH(CH3)-CH2Cl; (CH3)3C-Cl —> Có 8 dẫn xuất monoclo.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP