Khử hoàn toàn 19 6 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 19,6 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 19,6 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO cần dùng 0,3 mol khí CO nung nóng, thu được hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 8,08 gam chất rắn không tan. Giá trị của a là A. 0,38. B. 0,36. C. 0,32. D. 0,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nFe3O4 = u và nCuO = v —> 232u + 80v = 19,6 nCO = 4u + v = 0,3 —> u = 0,05 và v = 0,1 —> X gồm Fe (3u = 0,15) và Cu (0,1) m rắn = 8,08 —> Gồm Cu (0,1 mol) và Fe (0,03) —> nFe phản ứng = 0,15 – 0,03 = 0,12 Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO —> nNO = 0,08 —> nHNO3 = a = 4nNO = 0,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP