Cho H2 và 1 anken có thể tích...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho H2 và 1 anken có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho H2 và 1 anken có thể tích bằng nhau qua niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất hiđro hóa là 75%. Công thức của anken là A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: CnH2n (1 mol), H2 (1 mol) H = 75% nên A gồm CnH2n+2 (0,75), CnH2n (0,25) và H2 (0,25) —> nA = 1,25 Bảo toàn khối lượng: 14n + 2 = 1,25.23,2.2 —> n = 4 —> Anken là C4H8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP