Hỗn hợp A gồm C3H6 C3H4 C3H8 Tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm C3H6, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm C3H6, C3H4, C3H8. Tỉ khối hơi của A so với H2 bằng 21,2. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng A. giảm 20,1 gam. B. tăng 19,6 gam. C. giảm 22,08 gam. D. tăng 22,08 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
A có dạng C3Hy MA = 12.3 + y = 21,2.2 —> y = 6,4 —> A là C3H6,4 nA = 0,2 —> nCO2 = 0,6 và nH2O = 0,64 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -22,08 —> Khối lượng giảm 22,08 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP