Chất nào sau đây không thể chứa vòng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất nào sau đây khô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen? A. C8H10. B. C6H8. C. C8H8. D. C9H12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất chứa vòng benzen có độ không no k ≥ 4 —> Chất C6H8 không thể chứa vòng benzen do có k = 3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP