X là hỗn hợp 2 este Y và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp 2 este ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp 2 este Y và Z đơn chức, mạch hở (CY < CZ, tỉ lệ mol 1 : 1). Đốt cháy hoàn toàn 11,04 gam X trong O2 vừa đủ thu được 0,36 mol H2O. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được hai ancol và 11,16 gam muối. Phần trăm khối lượng của Y trong X gần nhất với: A. 38,2% B. 46,7% C. 52,3% D. 34,8%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ < mRCOONa —> R’ < Na = 23 —> Ancol chứa CH3OH. Do 2 ancol có số mol bằng nhau nên R’ là trung bình cộng 2 gốc ancol —> Ancol còn lại là C2H5OH (Do (15 + 29)/2 = 22 < 23) nY = nZ = a —> nNaOH = 2a Bảo toàn khối lượng: 11,04 + 40.2a = 11,16 + 32a + 46a —> a = 0,06 Số H = 2nH2O/2a = 6 Do có este tạo ra từ C2H5OH nên cả 2 este đều cùng 6H. MX = 11,16/2a = 92, hai este cùng số mol nên 92 là trung bình cộng. —> Y là CH2=CH-COOCH3 và Z là CH≡C-COO-C2H5 —> %Y = 46,74%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP