Cho hỗn hợp gồm 2 34 gam Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 2,34...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 2,34 gam Al và m gam Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,8M và AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl loãng, dư thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 23,88 gam rắn không tan. Giá trị của m là A. 8,12. B. 3,64. C. 5,88. D. 7,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,08 —> nFe dư = 0,08 Do có Fe dư nên các muối Cu(NO3)2 (0,8x) và AgNO3 (x) đã phản ứng hết. —> 64.0,8x + 108x = 23,88 —> x = 0,15 Bảo toàn electron: 3nAl + 2nFe phản ứng = 2nCu2+ + nAg+ —> nFe phản ứng = 0,065 —> mFe = 56(0,08 + 0,065) = 8,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP