Nung nóng 45 06 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 45,06 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 45,06 gam hỗn hợp gồm Al, Cr, Cr2O3 trong khí trơ, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng, dư thu được 1,512 lít khí H2 (đktc) và 14,43 gam rắn không tan. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 550 ml dung dịch HCl 2M (đun nóng). Biết rằng trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. 60,5%. B. 75,0%. C. 72,5%. D. 67,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần nặng 22,53 gam. Phần 1: nH2 = 0,0675 —> nAl dư = 0,045 Chất rắn không tan là Cr, Cr2O3 —> nAl2O3 = (22,53 – 0,045.27 – 14,43)/102 = 0,0675 2Al + Cr2O3 —> Al2O3 + 2Cr 0,135….0,0675…..0,0675 Phần 2 chứa Cr (u), Cr2O3 (v), Al (0,045) và Al2O3 (0,0675) —> 52u + 152v = 14,43 nH+ = 2u + 6v + 0,045.3 + 0,0675.6 = 1,1 —> u = 0,1825 và v = 0,0325 nAl ban đầu = 0,045 + 0,135 = 0,18 nCr2O3 ban đầu = 0,0675 + 0,0325 = 0,1 —> Hiệu suất tính theo Al. H = nAl phản ứng / nAl ban đầu = 0,135/0,18 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP