Cho 9 gam chất hữu cơ A có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 9 gam chất hữu c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 9 gam chất hữu cơ A có công thức CH4ON2 phản ứng hoàn toàn với 450ml dung dịch NaOH 1M, giải phóng khí NH3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. tính m A. 19,9 B. 15,9 C. 21,9 D. 26,3 bichdiep83 trả lời 6 ngày trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = 0,15 (NH2)2CO + 2NaOH —> Na2CO3 + 2NH3 0,15…………….0,45 0,15…………….0,3…………..0,15 0…………………0,15 Chất rắn gồm Na2CO3 (0,15) và NaOH dư (0,15) —> m rắn = 21,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP