Một hỗn hợp X gồm ankan A và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần. Phần 1: có thể tích là 11,2 lít, đem trộn với 6,72 lít H2, đun nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu. Phần 2: nặng 80 gam, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. C4H10 và C3H6 B. C3H8 và C2H4 C. C2H6 và C3H6 D. CH4 và C4H8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nA + nB = 0,5 và nH2 = 0,3 —> n ban đầu = 0,8 nH2 phản ứng = 0,8.25% = 0,2 < 0,3 —> Anken hết, H2 còn dư. —> nB = nH2 phản ứng = 0,2 và nA = 0,3 Phần 2 có cùng tỉ lệ với phần 1 nên X gồm: CnH2n+2 (3x) và CmH2m (2x) mX = 3x(14n + 2) + 2x.14m = 80 nCO2 = 3xn + 2xm = 5,5 mX – 14nCO2 —> x = 0,5 —> nCO2 = 1,5n + m = 5,5 —> 3n + 2m = 11 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 1 và m = 4 là nghiệm duy nhất. A là CH4; B là C4H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP